ASSESSORAMENT COMPTABLE

 • Comptabilitat principal
 • Llibre diari
 • Llibre d’inventaris i comptes anuals
 • Contabilidad secundària
  • Registre major
  • Registres auxiliars de compres, vendes, despeses i bens d’inversió
 • Llibre de registre de factures emeses
 • Llibre de registre de factures rebudes
 • Actualització del llibre d’actes
 • Llibre de registre de socis
 • Presentació i anàlisi de balanços de pèrdues i ganàcies
 • Anàlisis dels ratios comptables detallant la situació de l’empresa (liquidesa, tresoreria, solvència, etc.)
 • Elaboració periòdica d’Informes d’Extractes de Clients i Proveedors
 • Elaboració periòdica d’informes d’avanços llistats d’IVA
 • Assessorament complet sobre temes comptables